1. Rundgang

Stefan Forster GmbH, Frankfurt a. Main mit nsp Landschaftsarchitekten Stadtplaner PartGmbB, Hannover

VerfasserIn:

Stefan Forster, Dipl. Ing. Architekt
nsp Landschaftsarchitekten Stadtplaner PartGmbB

Mitarbeit:

Wiebke Nolte
Katharina Hoff
Vivien Lay
Karina Andree
Dena Khan
Dorna Khan
Christoph Schonhoff
Nathalie Wolff

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

DOWNLOAD PLAN 1
DOWNLOAD PLAN 2
DOWNLOAD PLAN 3