2. Rundgang

Köppen Rumetsch Architekten GmbH, Nürnberg mit koeber Landschaftsarchitektur GmbH, Stuttgart

VerfasserIn:

Matthias Köppen, Dipl. Ing. Architekt BDA
Anne Rumetsch,
Dipl. Ing. Architektin BDA
Jochen Koeber,
Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt BDLA

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

DOWNLOAD PLAN 1
DOWNLOAD PLAN 2
DOWNLOAD PLAN 3